Chủ đề:Tôn giáo Abraham

Tủ sách mở Wikibooks

< Tôn giáo

Tôn giáo Abraham
Các sách trong chủ đề này bàn về tôn giáo Abraham: một nhóm các tôn giáo có nguồn gốc chung từ Abraham. Ba tôn giáo chính trong nhóm này là Hồi giáo, Cơ Đốc giáoDo Thái giáo.