Các nhà bác học/Hy Lạp cổ đại/Tôn giáo

Tủ sách mở Wikibooks

Tôn giáo ở Hy Lạp cổ cho rằng:

  1. Ngày xưa, cả vũ trụ chỉ là hư vô nhưng trong hư vô đó có một thứ gì đó - họ gọi đó là Hỗn mang Chaos
  2. Từ đó sinh ra 5 vị thần: 5 vị thần đó làm cho vũ trụ sinh sôi nảy nở
  3. Sau bao cuộc chiến, thế giới được thống nhất với đứng đầu là các vị thần Olympic. Đứng đầu của họ chính là thần Zeus
  4. Họ cho rằng bệnh là do thần gây nên ( tất nhiên không phải )