Chủ đề:Tín ngưỡng dân gian

Tủ sách mở Wikibooks

< Tôn giáo

Tín ngưỡng dân gian

Các sách trong chủ đề này bàn về tín ngưỡng dân gian: các niềm tin, lễ nghi, đôi khi mê tín, được truyền từ đời này sang đời khác trong một nền văn hóa. Tín ngưỡng, có thể, khác với tôn giáo ở điểm tôn giáo có người sáng lập, có các tín điều, có thần học và có hệ thống tổ chức.