Bước tới nội dung

Wikibooks:Món ăn tốt

Tủ sách mở Wikibooks

Trang này trình bày chi tiết quá trình đề cử và chấp nhận một món ăn vào danh sách các món ăn chọn lọc.

Các món ăn chọn lọc[sửa]

Các món ăn chọn lọc là các món ăn có chất lượng tốt mà người đọc có thể học được và là nguồn cảm hứng để cho những thành viên khác cải thiện nội dung những món ăn của mình. Các món ăn được đề cử thành công vào danh sách các món ăn chọn lọc sẽ được luân phiên hiện trên Trang Chính và có thể ở cả trên các trang khác.

Các tiêu chuẩn[sửa]

Không có một tiêu chuẩn cụ thể nào có thể đánh giá một món ăn đã 'đủ tốt' chưa để là món ăn chọn lọc, nhưng một vài ý tưởng chung là:

  1. Chính xác, đầy đủ, dễ hiểu để có thể làm món đó.
  2. Nếu món ăn dài, nên có các phương tiện hỗ trợ tra cứu thích hợp (các bản mẫu, đề mục...)
  3. Tất cả các nguyên liệu của món đó đều phải được viết (tức đều có liên kết xanh) và cập nhật vào sách Sổ tay nội trợ
  4. Phù hợp với Wikibooks:Tủ sách mở Wikibooks là gì?, Wikibooks:Quan điểm trung lập, và Wikibooks:Nguyên tắc đặt tên trong xuyên suốt nội dung món ăn.
  5. Sử dụng các hệ thống tổ chức nội dung của Wikibooks một cách hợp lý.
  6. Không có các vấn đề lớn như cần sắp xếp lại các đề mục, 'mồ côi' hoặc thiếu dẫn chứng, vi phạm bản quyền, nằm trong danh sách cần xóa, không được bảo quản, và có những tranh cãi chưa giải quyết được.

Những món ăn chọn lọc mà không còn thỏa mãn các tiêu chuẩn nữa nên được rút lại 'danh hiệu', cho đến khi cộng đồng thỏa mãn với chất lượng của nó. Quá trình rút lại này nên mềm dẻo và không nên bị quan trọng hóa quá mức.

Thảo luận[sửa]

Ai cũng có thể tự mình đề cử bất kỳ món ăn nào vào danh sách các món ăn chọn lọc hoặc tham gia vào các thảo luận đề cử hiện có. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để bảo vệ cho luận điểm của mình. Sức mạnh và chất lượng của các lập luận quyết định kết quả của cuộc thảo luận. Một người trung lập đứng bên ngoài sẽ xác định số đông nhất trí điều gì. Các lý lẽ hoặc giải thích nên có thêm {{đồng ý}}, {{phản đối}}, {{trung lập}}, hoặc đơn thuần là {{bình}} ở đằng trước để thuận tiện theo dõi.

Khi cộng đồng đã nhất trí đưa một quyển sách vào danh sách các sách chọn lọc, một bản mẫu {{Món ăn tốt}} cho món ăn đó sẽ được tạo và thêm vào một vị trí thích hợp để luân phiên hiển thị trên Trang Chính, bản mẫu {{Món ăn chọn lọc}} sẽ được thêm vào trang đầu của món ăn, vào trang thảo luận hoặc những trang khác mà các đóng góp viên của món ăn đấy muốn.

Khi cộng đồng nhất trí loại một món ăn khỏi danh sách các món ăn chọn lọc, bản mẫu {{Món ăn tốt}} của món ăn ấy sẽ được gỡ khỏi Trang Chính Wikibooks và bản mẫu {{Món ăn chọn lọc trước đây}} sẽ được thêm vào trang đầu của món ăn, vào trang thảo luận hoặc những trang khác mà các đóng góp viên của món ăn đấy muốn. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc thêm hoặc loại một món ăn khỏi Trang Chính Wikibooks, bạn có thể hỏi một bảo quản viên.

{{Ứng cử viên món ăn chọn lọc}} hoặc {{đề nghị loại}} nên được thêm vào đầu trang của quyển sách đang được đề cử để thông báo và khuyến khích các đóng góp viên của món ăn tham gia vào cuộc thảo luận. Các đề cử với mục đích xấu sẽ bị xóa ngay tức khắc. Các phê bình từ thảo luận đề cử trước (nếu có) nên được xem qua trước khi đề cử lại một món ăn.

{{Món ăn tốt/TÊN THỰC ĐƠN}} thường được dùng để thêm các món ăn chọn lọc vào Trang Chính Wikibooks, với TÊN THỰC ĐƠN là tựa đề đầy đủ của món ăn. {{Món ăn tốt}} cần một ảnh để làm bìa đại diện và một tóm tắt ngắn mô tả phạm vi của món ăn cũng như đọc giả mà món ăn nhắm tới. {{Món ăn tốt/TÊN THỰC ĐƠN}} cũng có thể được thêm vào những trang tổ chức khác.