Bước tới nội dung

Wikibooks:Các món ăn chọn lọc/Bản mẫu

Tủ sách mở Wikibooks

Trang này chứa các bản mẫu {{Món ăn tốt}}. Những bản mẫu này được dùng để 'quảng cáo' cho các sách chọn lọc. Các bản mẫu có thể được chỉnh sửa tại đây và các thay đổi sẽ được thể hiện ở tất cả những nơi mà chúng được sử dụng.

Nhớ hoàn tất cả 2 phần dưới đây (Phần 2 chọn 1 trong 2 tùy chọn).

Phần này đề tạo bản mẫu cho Trang Chính[sửa]

Nhớ sau khi tạo xong:

Phần này để tạo bản mẫu cho Wikibooks:Các món ăn chọn lọc[sửa]

Chọn một trong hai.

Nhớ sau khi tạo xong:


Nhớ sau khi tạo xong: