Bản mẫu:Món ăn chọn lọc

Tủ sách mở Wikibooks
Món ăn chọn lọc là một món ăn chọn lọc tại Wikibooks vì chứa đựng nội dung có giá trị, được trình bày tốt và đã được cộng đồng Wikibooks bình chọn để xuất hiện trên Trang Chính hoặc một số trang khác. Xin hãy tiếp tục cải thiện công thức nấu ăn của món ăn này!