Bước tới nội dung

Trẻ em:Khủng long/Triceratops

Tủ sách mở Wikibooks
Khủng long
Ba sừng
Mục lục sách
Khủng long bạo chúa
Stegosaurus
Spinosaurus
Mosasaurus
Velociraptor
Allosaurus
Apatosaurus
Pterosaurs
Triceratops
Herrerasaurus
Ankylosaurus
Iguanodon
Plesiosaur
Brontosaurus
Pachycephalosaurus
Brachiosaurus
Ichthyosaur
Edmontosaurus
Anatosaurus
Plateosaurus
NigersaurusTriceratops là một loài khủng long. Nó còn được gọi Khủng long ba sừng.

Cơ thể của chúng như thế nào?[sửa]

Triceratops dài 8 m, cao 3 m và nặng khoảng 6 đến 12 tấn, tương đương kích thước một con voi.

Loài này có ba sừng: hai chiếc gần mắt và một chiếc gần mũi. Những bộ phận này có thể dài khoảng 115 m.

Khủng long ba sừng có một chiếc diềm lớn trên đỉnh đầu. Một số nhà khoa học phỏng đoán rằng nó được dùng để tự vệ khi bị tấn công. Hiện nay, nhiều người tin rằng sừng và diềm được sử dụng cho các hành vi xã hội và giao tiếp trong bầy đàn.

Chúng ăn những gì?[sửa]

Chúng sống ở thời đại nào?[sửa]

Triceratops sống vào cuối kỷ Phấn trắng, cách đây từ 66 đến 68 triệu năm.

Môi trường sống của chúng?[sửa]

Khủng long ba sừng sống ở các khu vực nay thuộc Hoa Kỳ và Canada.

Làm sao người ta khám phá được chúng?[sửa]

Chúng ta cần biết những gì?[sửa]