Bước tới nội dung

Trẻ em:Khủng long/Stegosaurus

Tủ sách mở Wikibooks
Khủng long
Vây kiếm
Mục lục sách
Khủng long bạo chúa
Stegosaurus
Spinosaurus
Mosasaurus
Velociraptor
Allosaurus
Apatosaurus
Pterosaurs
Triceratops
Herrerasaurus
Ankylosaurus
Iguanodon
Plesiosaur
Brontosaurus
Pachycephalosaurus
Brachiosaurus
Ichthyosaur
Edmontosaurus
Anatosaurus
Plateosaurus
NigersaurusStegosaurus là một loài khủng long. Nó còn được gọi Khủng long vây kiếm. Tên này được đặt cho loài này do có một bộ giáp dày và nhọn như kiếm ở lưng của nó. Đôi khi nó cũng được biết đến là một trong những loài khủng long ngu ngốc nhất, vì nó có bộ não rất nhỏ so với cơ thể to lớn của nó.

Cơ thể của chúng như thế nào?

[sửa]

Một con Stegosaurus thường dài 12 m, cao 2,75 m và nặng khoảng 2.000 kg. Mỗi chân trước có năm ngón, trong khi chân sau có ba ngón.

Miệng của loài này có hình dạng hơi giống mỏ chim và không chứa răng.

Chúng ăn những gì?

[sửa]

Stegosaurus thường ăn những loài cây ở gần mặt đất như dương xỉ, rêu và cây thường xanh. Chúng dành phần lớn thời gian trong ngày để ăn.

Chúng sống ở thời đại nào?

[sửa]

Chúng sống vào cuối kỷ Jura, cách đây khoảng 156–145 triệu năm.

Môi trường sống của chúng?

[sửa]

Chúng chủ yếu sống trong môi trường cận nhiệt đới tại Hoa Kỳ, nhưng cũng có những cá thể tại châu Phi, Trung Quốc, Mông Cổ và châu Âu.

Làm sao người ta khám phá được chúng?

[sửa]

Xem chúng ta đã biết những gì rồi nào?

[sửa]