Bước tới nội dung

Trẻ em:Khủng long/Nigersaurus

Tủ sách mở Wikibooks
Khủng long
Nigersaurus
Mục lục sách
Khủng long bạo chúa
Stegosaurus
Spinosaurus
Mosasaurus
Velociraptor
Allosaurus
Apatosaurus
Pterosaurs
Triceratops
Herrerasaurus
Ankylosaurus
Iguanodon
Plesiosaur
Brontosaurus
Pachycephalosaurus
Brachiosaurus
Ichthyosaur
Edmontosaurus
Anatosaurus
Plateosaurus
NigersaurusNigersaurus là một loài khủng long. Nó sống cách đây từ 110 đến 115 triệu năm, trong kỷ Phấn Trắng.

Cơ thể của chúng như thế nào?[sửa]

Đối với những loài khủng long khác, Nigersaurus có kích thước nhỏ. Nó chỉ dài khoảng 9 mét (30 feet) và có một cái cổ ngắn. Trọng lượng của loài này là 4 tấn, tương đương với một con voi ngày nay. Nigersaurus có một cái mõm rộng với hơn 500 chiếc răng; chúng được thay thế với tốc độ nhanh chóng: chỉ khoảng 14 ngày một lần.

Chúng ăn những gì?[sửa]

Chúng sống ở thời đại nào?[sửa]

Môi trường sống của chúng?[sửa]

Làm sao người ta khám phá được chúng?[sửa]

Trong giai đoạn 1965–1972, nhà cổ sinh vật học người Pháp Philippe Taquet đã lãnh đạo một đoàn thám hiểm để tìm kiếm hóa thạch khủng long Nigersaurus. Đến năm 1976, sự khám phá này đã được công bố rộng rãi trên một tờ báo.

Chúng ta cần biết những gì?[sửa]