Trẻ em:Khủng long/Pachycephalosaurus

Tủ sách mở Wikibooks
Khủng long
Pachycephalosaurus
Pachycephalosauria jmallon.jpg
Mục lục sách
Khủng long bạo chúa
Stegosaurus
Spinosaurus
Mosasaurus
Velociraptor
Allosaurus
Apatosaurus
Pterosaurs
Triceratops
Herrerasaurus
Ankylosaurus
Iguanodon
Plesiosaur
Brontosaurus
Pachycephalosaurus
Brachiosaurus
Ichthyosaur
Edmontosaurus
Anatosaurus
Plateosaurus
NigersaurusPachycephalosaurus là một loài khủng long ở Bắc Mỹ. Nó được biết đến với cái đầu có hình dạng kỳ lạ.

Cơ thể của chúng như thế nào?[sửa]

Loài khủng long này dài khoảng 4,6 m và nặng 430 kg. Cái đầu lớn của chúng chứa một hộp sọ dày, bộ não nhỏ và đôi mắt to. Mỗi chi trước có năm ngón.

Chúng ăn những gì?[sửa]

Chúng sống ở thời đại nào?[sửa]

Pachycephalosaurus sống trong kỷ Phấn trắng, cách đây từ 70 đến 65 triệu năm.

Môi trường sống của chúng?[sửa]

Làm sao người ta khám phá được chúng?[sửa]

Chúng ta cần biết những gì?[sửa]