Tự học JavaScript

Tủ sách mở Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
Học HTML | Nhập môn CSS | Tự học JavaScript | Học Pascal | Học PHP | Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C | VBScript

JavaScript[sửa]

JavaScript (JS) sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập Trình Trang Mạng HTML cơ bản và theo hướng Đối Tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn .

Học JavaScript[sửa]

Thư viện mã JavaScript[sửa]

Tham khảo[sửa]

Biên soạn[sửa]

Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988
Wikipedia-logo.png
Wikipedia có bài viết về: