Tự học JavaScript

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Học HTML | Nhập môn CSS | Tự học JavaScript | Học Pascal | Học PHP | Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C | VBScript


JavaScript (JS) sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập Trình Trang Mạng HTML cơ bản và theo hướng Đối Tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn


Biên soạn[sửa]

Quách trung thành . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988