Tự học JavaScript

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Học HTML | Nhập môn CSS | Tự học JavaScript | Học Pascal | Học PHP | Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C | VBScript

JavaScript (JS) sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập Trình Trang Mạng HTML cơ bản và theo hướng Đối Tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn

Cu phap lap trinh Javascript

<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>