Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C

Tủ sách mở Wikibooks

Ngôn ngữ C

C là một ngôn ngử lập trình tạo ra trìng ứng dụng do Borland sáng chế


Cấu trúc cú pháp[sửa]

Cú Pháp[sửa]

// Khai Báo Tập_Tin_Mả
#include <Tập_Tin_Mả_Chuẩn_C.h>
#include <Tập_Tin_Mả_Tự_Tạo.h>

// Vào Chương Trình
int main(void)
// Mở Đầu Chương Trình
{
  Lệnh_1
  Lệnh_2
  Lệnh_n
}
// Kết Thúc Chương Trình

Thí Dụ[sửa]

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("hello, world\n");

  return 0;
}

Dòng hiển thị

Hello World

Mệnh lệnh[sửa]

 1. C/Cấu trúc cú pháp
 2. C/Chú thích
 3. C/Chỉ thị
 4. C/Mệnh đề
 5. C/Khai báo dữ liệu
 6. C/Chuỗi ký tự
 7. C/Phép toán
 8. C/Mảng
 9. C/Hàm
 10. /Vòng lặp]]
 11. C/Xét điều kiện
 12. C/Xử lý tập tin
 13. C/Danh sách lệnh
 14. C/Thư viện mã liên kết

Liên kết ngoài[sửa]

 1. The syntax of C in Backus-Naur form
 2. Programming in C

Biên soạn[sửa]

Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988