Tự học JavaScript/Cú pháp Javascript

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cu phap lap trinh Javascript

<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>