Sơ cứu/nối

Tủ sách mở Wikibooks

Quyển sách này trình-bày tất-cả các điều được dạy trong một khóa học sơ-cứu căn-bản và thêm một chương về một số chủ-đề nâng-cao. Các chủ-đề căn-bản gồm:

 • Xem-xét tình-hình và CPR
 • Một số vấn-đề pháp-lý của việc sơ-cứu, bao-gồm quyền từ-chối thực-hiện (negligence) và sự-hợp-tác giữa nạn-nhân và sơ-cứu-viên (consent)
 • Cấp-cứu hệ tuần-hoàn như chảy máu, đau tim, đột-quỵ
 • Cấp-cứu hệ hô-hấp như hen-suyễn, sốc phản-vệ
 • Thương-tổn nội-tạng (chấn-thương trong) như gãy xương, chấn-thương ngực và chảy máu trong
 • Bỏng, động-kinh và các tình-trạng y-tế khác

Các chủ-đề trong chương Nâng-cao gồm:

 • Liệu-pháp oxy
 • Xử-lý đường dẫn khí
 • Sử-dụng máy khử rung tim bên ngoài tự-động (AED)
 • Một số đánh-giá thêm về tình-hình
 • Phân-loại bệnh-nhân (triage)

Mặc-dù bạn luôn có-thể đọc để biết thêm kiến-thức, những ai muốn áp-dụng các điều đã học trong sách này vào tình-huống thật phải qua một lớp hướng-dẫn do một giáo-viên đã được chứng-nhận phụ-trách. Bạn đọc nên cân-nhắc trước khi xem vì có những hình ảnh về các chấn-thương và bệnh-lý được đề-cập trong sách.

Đây là một wiki, do đó bạn có-thể sửa quyển sách này; nếu bạn thấy chỗ nào sai, hãy tin vào chính mình và sửa lỗi sai đó. Nếu bạn muốn để lại bình-luận, hãy vào trang thảo-luận. Nếu bạn muốn giúp quyển sách này nhiều hơn nữa, bạn có thể xem những mục chưa hoàn-tất trong phần Những việc cần làm, hoặc bạn có thể viết thêm vào bất cứ chỗ nào bạn chưa hài-lòng.

Mục-lục[sửa]


100% hoàn tất bởi 24/03/2012 (24/03/2012)