Sơ cứu/nối/Các tác-giả

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Cùng với rất nhiều cộng-tác-viên vô-danh khác, dưới đây là các tác-giả chính:

Geoff Plourde:Thành viên:Geo.plrd|Geo.plrd]] ([[
Geoff Plourde:Thảo luận Thành viên:Geo.plrd|thảo luận]]| [[
Geoff Plourde:Special:Emailuser/Geo.plrd|điện thư]]| [[
Geoff Plourde:Special:Contributions/Geo.plrd|đóng góp]]| logs| count)

Dịch (có hiệu-chỉnh) bản tiếng Việt: