Sơ cứu/liền

Tủ sách mở Wikibooks

Quyển sách này trìnhbày tấtcả các điều được dạy trong một khóa học sơcứu cănbản và thêm một chương về một số chủđề nângcao. Các chủđề cănbản gồm:

 • Xemxét tìnhhình và CPR
 • Một số vấn-đề pháplý của việc sơcứu, baogồm quyền từchối thựchiện (negligence) và sự hợptác giữa nạnnhân và sơcứu viên (consent)
 • Cấpcứu hệ tuầnhoàn như chảy máu, đau tim, độtquỵ
 • Cấpcứu hệ hôhấp như hensuyễn, sốc phảnvệ
 • Thươngtổn nộitạng (chấnthương trong) như gãy xương, chấnthương ngực và chảy máu trong
 • Bỏng, độngkinh và các tìnhtrạng ytế khác

Các chủđề trong chương Nângcao gồm:

 • Liệupháp oxy
 • Xửlý đường dẫn khí
 • Sửdụng máy khử rung tim bên ngoài tựđộng (AED)
 • Một số đánhgiá thêm về tìnhhình
 • Phânloại bệnhnhân (triage)

Mặcdù bạn luôn cóthể đọc để biết thêm kiếnthức, những ai muốn ápdụng các điều đã học trong sách này vào tìnhhuống thật phải qua một lớp hướngdẫn do một giáoviên đã được chứngnhận phụtrách. Bạn đọc nên cânnhắc trước khi xem vì có những hình ảnh về các chấnthương và bệnhlý được đềcập trong sách.

Đây là một wiki, do đó bạn cóthể sửa quyển sách này; nếu bạn thấy chỗ nào sai, hãy tin vào chính mình và sửa lỗi sai đó. Nếu bạn muốn để lại bìnhluận, hãy vào trang thảoluận. Nếu bạn muốn giúp quyển sách này nhiều hơn nữa, bạn có thể xem những mục chưa hoàntất trong phần Những việc cần làm, hoặc bạn có thể viết thêm vào bất cứ chỗ nào bạn chưa hàilòng.

Mụclục[sửa]

Bản mẫu:SC liền Bản mẫu:SC1 liền Bản mẫu:SC2 liền Bản mẫu:SC3 liền Bản mẫu:SC4 liền Bản mẫu:SC5 liền Bản mẫu:SC6 liền Bản mẫu:SC7 liền Bản mẫu:SC8 liền Bản mẫu:SC9 liền Bản mẫu:SC10 liền Bản mẫu:SC12 liền Bản mẫu:SC11 liền Bản mẫu:SC13 liền


100% hoàn tất bởi 24/03/2012 (24/03/2012)