Hay Day/Lò bánh mỳ/Bảng

Tủ sách mở Wikibooks
Hay Day - Bánh mỳ.png
Cấp độ 2
Hay Day - Bánh ngô.png
Cấp độ 7
Hay Day - Bánh quy.png
Cấp độ 10
Hay Day - Muffin mâm xôi đỏ.png
Cấp độ 19
Hay Day - Muffin mâm xôi tím.png
Cấp độ 26
Hay Day - Pizza.png
Cấp độ 33
Hay Day - Pizza cay.png
Cấp độ 37
Hay Day - Bánh mỳ khoai tây.png
Cấp độ 39
Hay Day - Pizza hải sản.png
Cấp độ 45