Danh sách tiểu hành tinh/73901–74000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73901 1997 FD5 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
73902 1997 GX5 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73903 1997 GZ9 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73904 1997 GM10 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73905 1997 GB12 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
73906 1997 GE15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73907 1997 GG15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73908 1997 GS18 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73909 1997 GW18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73910 1997 GU20 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73911 1997 GD22 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73912 1997 GV28 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73913 1997 GZ35 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73914 1997 GN40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73915 1997 GD43 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73916 1997 HD1 27/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73917 1997 HS1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73918 1997 HA10 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
73919 1997 HV10 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73920 1997 HE12 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
73921 1997 LT4 07/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
73922 1997 LZ12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
73923 1997 MU1 30/06/1997 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
73924 1997 MN3 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73925 1997 MS6 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73926 1997 ML9 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
73927 1997 MK11 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73928 1997 NK2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
73929 1997 OK1 28/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73930 1997 PV 03/08/1997 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
73931 1997 PK3 03/08/1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
73932 1997 QD5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
73933 1997 RW1 03/09/1997 Caussols ODAS 7,7 km MPC · JPL
73934 1997 SO2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 6,2 km MPC · JPL
73935 1997 SH3 26/09/1997 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
73936 Takeyamamoto 1997 SF4 24/09/1997 Moriyama Y. Ikari 8,3 km MPC · JPL
73937 1997 SV6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
73938 1997 SH7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
73939 1997 SG10 26/09/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
73940 1997 SX10 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
73941 1997 SN11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73942 1997 SN12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
73943 1997 SE15 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
73944 1997 SG24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
73945 1997 SS28 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
73946 1997 SD32 24/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,2 km MPC · JPL
73947 1997 TV3 03/10/1997 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
73948 1997 TK12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
73949 1997 TT12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
73950 1997 TE13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
73951 1997 UK8 21/10/1997 Church Stretton S. P. Laurie 7,5 km MPC · JPL
73952 1997 UQ17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73953 1997 UN20 27/10/1997 Haleakala AMOS 5,5 km MPC · JPL
73954 1997 UR20 20/10/1997 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
73955 Asaka 1997 UE21 22/10/1997 Saji Saji Obs. 6,6 km MPC · JPL
73956 1997 VQ6 05/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,2 km MPC · JPL
73957 1997 VF7 02/11/1997 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
73958 1997 WN 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
73959 1997 WV11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
73960 1997 WE21 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
73961 1997 WP25 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
73962 1997 WN40 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
73963 1997 WO41 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
73964 1997 WK42 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73965 1997 XF5 06/12/1997 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
73966 1997 XG10 06/12/1997 Cloudcroft W. Offutt 4,0 km MPC · JPL
73967 1997 XX10 04/12/1997 Xinglong SCAP 7,8 km MPC · JPL
73968 1997 YQ4 24/12/1997 Chichibu N. Satō 9,9 km MPC · JPL
73969 1997 YK12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
73970 1998 AX6 05/01/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
73971 1998 BN8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
73972 1998 BA18 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
73973 1998 BF22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73974 1998 BT26 29/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 10 km MPC · JPL
73975 1998 BD34 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
73976 1998 BE35 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
73977 1998 BT42 20/01/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
73978 1998 DU6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
73979 1998 DF8 21/02/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
73980 1998 DV8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
73981 1998 DE16 25/02/1998 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
73982 1998 DB17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
73983 1998 DS19 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
73984 Claudebernard 1998 DJ20 26/02/1998 Blauvac R. Roy 2,7 km MPC · JPL
73985 1998 DH28 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73986 1998 DR29 28/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73987 1998 EA2 02/03/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
73988 1998 EJ11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
73989 1998 ED12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
73990 1998 EU12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
73991 1998 FP 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73992 1998 FK1 20/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
73993 1998 FZ4 22/03/1998 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
73994 1998 FM21 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73995 1998 FQ25 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
73996 1998 FU28 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
73997 1998 FB38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73998 1998 FR40 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73999 1998 FP43 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74000 1998 FM44 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL