Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/74001–74100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74001 1998 FW45 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74002 1998 FL47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74003 1998 FP48 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74004 1998 FS64 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74005 1998 FH70 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74006 1998 FP71 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74007 1998 FY78 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74008 1998 FM103 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74009 1998 FV103 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74010 1998 FC104 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74011 1998 FE106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74012 1998 FP108 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74013 1998 FJ109 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74014 1998 FK114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74015 1998 FP130 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74016 1998 FK136 28/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
74017 1998 FN138 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74018 1998 FF148 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74019 1998 GY 02/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
74020 1998 GW10 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
74021 1998 HP1 19/04/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,6 km MPC · JPL
74022 1998 HG2 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
74023 1998 HK4 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74024 Hrabě 1998 HR4 23/04/1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 1,6 km MPC · JPL
74025 1998 HA6 21/04/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
74026 1998 HL8 22/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
74027 1998 HG18 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74028 1998 HR18 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74029 1998 HR19 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74030 1998 HF21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74031 1998 HM22 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74032 1998 HR27 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74033 1998 HW27 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
74034 1998 HX31 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74035 1998 HF44 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74036 1998 HR45 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74037 1998 HB55 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74038 1998 HE74 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74039 1998 HA80 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74040 1998 HU83 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74041 1998 HC88 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74042 1998 HX92 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74043 1998 HV96 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74044 1998 HQ98 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74045 1998 HG102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
74046 1998 HX102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
74047 1998 HF107 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74048 1998 HP121 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74049 1998 HA123 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74050 1998 HF127 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74051 1998 HP150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
74052 1998 JB1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
74053 1998 JV3 06/05/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
74054 1998 JT4 01/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74055 1998 KY6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
74056 1998 KM9 28/05/1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
74057 1998 KW12 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74058 1998 KQ18 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74059 1998 KJ20 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74060 1998 KJ24 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74061 1998 KK28 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74062 1998 KR33 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74063 1998 KQ39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74064 1998 KZ41 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74065 1998 KS61 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
74066 1998 KH65 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74067 1998 MH3 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
74068 1998 MJ4 22/06/1998 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
74069 1998 MO7 22/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
74070 1998 MC9 19/06/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74071 1998 MH9 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74072 1998 MK9 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74073 1998 MO13 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74074 1998 MC29 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74075 1998 MG29 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74076 1998 MT33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74077 1998 MA47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
74078 1998 NP 03/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
74079 1998 NS 11/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
74080 1998 OW 20/07/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
74081 1998 OU1 24/07/1998 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
74082 1998 OM3 23/07/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
74083 1998 OF6 30/07/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,6 km MPC · JPL
74084 1998 OA10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
74085 1998 OB12 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
74086 1998 OE12 28/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
74087 1998 OS13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
74088 1998 OK14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
74089 1998 OJ15 20/07/1998 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
74090 1998 QU 18/08/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,0 km MPC · JPL
74091 1998 QH3 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74092 1998 QJ5 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
74093 1998 QU6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
74094 1998 QU8 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74095 1998 QC15 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74096 1998 QD15 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74097 1998 QX15 17/08/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
74098 1998 QA21 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74099 1998 QK22 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74100 1998 QE26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,5 km MPC · JPL