Danh sách tiểu hành tinh/32801–32900

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32801 1990 RF5 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
32802 1990 SK 20/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
32803 1990 SR1 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
32804 1990 SO2 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
32805 1990 SM3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
32806 1990 SF13 22/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
32807 Quarenghi 1990 SN28 24/09/1990 Nauchnij L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel' 6,0 km MPC · JPL
32808 Bischoff 1990 TP2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 9,1 km MPC · JPL
32809 Sommerfeld 1990 TJ10 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,7 km MPC · JPL
32810 Steinbach 1990 TS10 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,2 km MPC · JPL
32811 Apisaon 1990 TP12 14/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 28 km MPC · JPL
32812 1990 UY4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
32813 1990 WH4 16/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
32814 1990 XZ 15/12/1990 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
32815 1991 GK1 14/04/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,0 km MPC · JPL
32816 1991 PP1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
32817 1991 PZ5 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
32818 1991 PL10 14/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
32819 1991 PM15 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,7 km MPC · JPL
32820 1991 PU19 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 7,7 km MPC · JPL
32821 Posch 1991 RC3 09/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,4 km MPC · JPL
32822 1991 RB16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
32823 1991 TM8 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
32824 1992 CJ3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
32825 1992 CK3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
32826 1992 DC1 26/02/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,8 km MPC · JPL
32827 1992 DF1 28/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
32828 1992 DM8 29/02/1992 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
32829 1992 DT10 29/02/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
32830 1992 DL11 29/02/1992 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
32831 1992 DA12 29/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
32832 1992 EB2 05/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
32833 1992 EW2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
32834 1992 EO4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
32835 1992 EO5 01/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
32836 1992 EC6 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
32837 1992 EK7 01/03/1992 La Silla UESAC 8,7 km MPC · JPL
32838 1992 EL8 02/03/1992 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
32839 1992 EY8 02/03/1992 La Silla UESAC 8,2 km MPC · JPL
32840 1992 ED9 02/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
32841 1992 EO9 02/03/1992 La Silla UESAC 14 km MPC · JPL
32842 1992 EO13 02/03/1992 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
32843 1992 EC18 03/03/1992 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
32844 1992 EN25 08/03/1992 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
32845 1992 FU1 26/03/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,2 km MPC · JPL
32846 1992 GS1 05/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
32847 1992 JO3 01/05/1992 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL
32848 1992 MD 29/06/1992 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
32849 1992 OO2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
32850 1992 RY4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
32851 1992 RC6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
32852 1992 RE7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
32853 Döbereiner 1992 SF2 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,6 km MPC · JPL
32854 1992 SC13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
32855 Zollitsch 1992 SF17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,0 km MPC · JPL
32856 1992 SA25 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 4,2 km MPC · JPL
32857 1992 UG6 31/10/1992 Uenohara N. Kawasato 3,8 km MPC · JPL
32858 Kitakamigawa 1993 BA3 25/01/1993 Geisei T. Seki 7,6 km MPC · JPL
32859 1993 EL 15/03/1993 Catalina Station T. B. Spahr 4,1 km MPC · JPL
32860 1993 FG5 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
32861 1993 FM7 17/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
32862 1993 FD10 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
32863 1993 FP11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
32864 1993 FW15 17/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
32865 1993 FQ16 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
32866 1993 FW16 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
32867 1993 FL20 19/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
32868 1993 FM25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
32869 1993 FW26 21/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
32870 1993 FD27 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
32871 1993 FQ32 21/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
32872 1993 FM36 19/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
32873 1993 FS37 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
32874 1993 FJ48 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
32875 1993 FQ58 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
32876 1993 FW60 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
32877 1993 FU73 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
32878 1993 NX 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
32879 1993 OO5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
32880 1993 OR5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
32881 1993 OK6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
32882 1993 RW6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
32883 1993 RJ7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
32884 1993 SO14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
32885 1993 TC25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
32886 1993 TS26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
32887 1993 TT26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
32888 1993 TD27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
32889 1993 TN29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
32890 Schwob 1994 AL1 08/01/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,4 km MPC · JPL
32891 Amatrice 1994 CE1 09/02/1994 Colleverde V. S. Casulli 4,4 km MPC · JPL
32892 Prufrock 1994 DW 22/02/1994 La Palma A. A. Kaas 5,4 km MPC · JPL
32893 van der Waals 1994 EM6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
32894 1994 JK3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
32895 1994 JL5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
32896 1994 NM2 12/07/1994 Catalina Station T. B. Spahr 6,5 km MPC · JPL
32897 Curtharris 1994 PD 01/08/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,1 km MPC · JPL
32898 1994 PS1 09/08/1994 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
32899 Knigge 1994 PY1 04/08/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 12 km MPC · JPL
32900 1994 PG5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL