Danh sách tiểu hành tinh/174001–174100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
174001 2001 XJ235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
174002 2001 XV246 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
174003 2001 XF249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
174004 2001 XC261 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
174005 2001 XU262 13/12/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
174006 2001 YT7 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
174007 2001 YW7 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
174008 2001 YW8 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
174009 2001 YV9 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
174010 2001 YC10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
174011 2001 YT15 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
174012 2001 YL22 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
174013 2001 YQ36 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
174014 2001 YS43 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
174015 2001 YN57 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
174016 2001 YW84 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
174017 2001 YJ93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
174018 2001 YD105 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
174019 2001 YU109 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
174020 2001 YE122 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
174021 2001 YE123 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
174022 2001 YP124 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
174023 2001 YT132 20/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
174024 2001 YB134 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
174025 2001 YV137 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
174026 2001 YD141 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
174027 2001 YZ145 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
174028 2001 YM150 19/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
174029 2001 YF154 19/12/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
174030 2001 YX154 19/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
174031 2002 AR27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
174032 2002 AH36 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
174033 2002 AW42 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
174034 2002 AQ47 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
174035 2002 AP86 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
174036 2002 AP110 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
174037 2002 AY111 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
174038 2002 AD116 09/01/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
174039 2002 AO123 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
174040 2002 AY132 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
174041 2002 AX135 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
174042 2002 AD138 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
174043 2002 AZ169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
174044 2002 AY171 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
174045 2002 AU182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
174046 2002 BU8 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
174047 2002 BW12 18/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
174048 2002 BP17 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
174049 2002 BQ23 23/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
174050 2002 CC19 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,1 km MPC · JPL
174051 2002 CW19 04/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
174052 2002 CB34 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
174053 2002 CF54 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
174054 2002 CC57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
174055 2002 CE75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
174056 2002 CW104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
174057 2002 CG127 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
174058 2002 CD160 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
174059 2002 CJ163 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
174060 2002 CL245 14/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
174061 2002 CU258 06/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
174062 2002 CL302 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
174063 2002 CV306 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
174064 2002 DM15 16/02/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
174065 2002 EH4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,9 km MPC · JPL
174066 2002 EH34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
174067 2002 ER53 13/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
174068 2002 EG71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
174069 2002 EJ71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
174070 2002 EV82 13/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
174071 2002 ER99 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
174072 2002 EA111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
174073 2002 EA129 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
174074 2002 EO133 13/03/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
174075 2002 EF153 15/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
174076 2002 FH1 18/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 980 m MPC · JPL
174077 2002 FP21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
174078 2002 GB15 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
174079 2002 GG35 01/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
174080 2002 GY36 02/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
174081 2002 GU37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
174082 2002 GX44 04/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
174083 2002 GF63 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
174084 2002 GX71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
174085 2002 GU98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
174086 2002 GO107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
174087 2002 GT110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
174088 2002 GE130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
174089 2002 GX137 12/04/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
174090 2002 GY142 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
174091 2002 GU148 14/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
174092 2002 GV150 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
174093 2002 GA160 14/04/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
174094 2002 GU181 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
174095 2002 HB5 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
174096 2002 JJ12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
174097 2002 JJ15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
174098 2002 JO15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
174099 2002 JT19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
174100 2002 JH24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL