Bước tới nội dung

Chủ đề:Lập trình

Tủ sách mở Wikibooks

< Khoa học máy tính
< Tin học

Lập trình

Các sách trong chủ đề này bàn đến lập trình máy tính: quá trình viết, kiểm tra, debugging/troubleshooting và bảo trì mã nguồn của các chương trình máy tính. Các đoạn mã nguồn này được viết bằng ngôn ngữ lập trình.