Chủ đề:Mạng máy tính

Tủ sách mở Wikibooks

< Tin học

Mạng máy tính
Các sách trong chủ đề này bàn đến mạng máy tính: hệ thống liên lạc, chia sẻ tài nguyên giữa hai hay nhiều máy tính và thiết bị điện khác với nhau.