Thống kê

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang trong các sách giáo khoa2.169
Số trang<br /> <small>⧼statistics-pages-tooltip⧽</small>
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
11.351
Số tập tin đã tải lên560
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikibooks tiếng Việt mở cửa228.472
Số sửa đổi trung bình trên một trang20,13
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)13.977
Số thành viên tích cực
⧼statistics-users-active-tooltip⧽ (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
18
Các robot (danh sách thành viên)6
Bảo quản viên (danh sách thành viên)5
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)2
Hành chính viên (danh sách thành viên)0
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)4
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Người xóa trang (danh sách thành viên)0
Các kiểm tra viên (danh sách thành viên)0
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung2.115.977

Có 19% trong tổng số trang là trang sách. Quản lý viên có tỷ lệ 0,036% các thành viên, và trong đó, 0 là hành chính viên. Trung bình, có 0,812 trang (hay 0,155 trang sách) và 16 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Xem thêm