Bước tới nội dung

Wikibooks:Phòng điều hướng

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Wikibooks:PDH)
Khu vực điều phối
Đây là trang trung tâm điều hướng đến các trang Wikibooks.

Các phòng chức năng

[sửa]
Phòng thảo luận: Phòng thảo luận chung về các vấn đề liên quan tới dự án Wikibooks.
Phòng đề xuất: Phòng được dùng riêng để mọi người ra các đề xuất nhằm cải tiến dự án Wikibooks.
Phòng của bảo quản viên: Phòng này dùng để nhắn tin cho các bảo quản viên về vấn đề chỉ có bảo quản viên mới làm được.
Phòng trợ giúp: Phòng này gồm các câu hỏi và câu trả lời về vấn đề sử dụng hay biên tập Wikibooks.
Phòng hỏi đáp: Phòng này dùng để hỏi tìm sách, hỏi các kiến thức hay thông tin mà bạn chưa tìm thấy được ở Wikibooks.
Phòng lưu trữ: Phòng được dùng để trình bày toàn bộ bản lưu trữ của các trang dự án cần thiết.
Thỉnh cầu sách: Nơi này tiếp nhận các thỉnh cầu, yêu cầu viết một cuốn sách nào đó chưa có trên Wikibooks.

Phòng bình chọn

[sửa]

Khu vực biểu quyết

[sửa]
Biểu quyết cấp quyền bảo quản viên: Khu vực biểu quyết chọn ra bảo quản viên.
Biểu quyết cấp quyền điều phối viên: Khu vực biểu quyết chọn ra điều phối viên.

Trang nhật trình

[sửa]
Thay đổi gần đây: Nơi này cho bạn biết tất cả những đóng góp, sửa đổi mới nhất tại dự án này.
Tất cả nhật trình: Nơi đây ghi lại các nhật trình xóa, khóa, cấm, dời, tải lên, mở tài khoản, cấp quyền và đổi tên thành viên.
Trang mới: Hiển thị tất cả các trang mới được tạo ra trong 30 ngày vừa qua.

Trang thống kê

[sửa]
Thống kê Trang thống kê sơ bộ dự án.
Mọi trang: Liệt kê toàn bộ các trang được tạo ra trên dự án này.
Trang dài nhấtTrang ngắn nhất: Liệt kê các trang có dung lượng nhiều nhất và ít nhất Wikibooks.
Danh sách thành viên tích cực Những tài khoản thành viên có hoạt động trong 30 ngày vừa qua.