Văn minh Trung Quốc sơ lược/Biên soạn

Tủ sách mở Wikibooks
  • Người biên soạn: Đức Anh
  • Nguồn tham khảo:
    • Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới (Đại học An Giang) - Đoàn Trung.
    • Bách khoa toàn thư mở Wikipedia và các nguồn tham khảo được ghi tại đó.