Thành viên:Đức Anh/Tab 1

Tủ sách mở Wikibooks
Đức Anh

Biên tập viên, bảo quản viêngiao diện viên
tại Wikibooks tiếng Việt

Xin chào, mình tên là Đức Anh, đang sinh sống tại Quảng Ninh. Như các bạn đã thấy ở dòng chữ to đùng phía trên, mình hiện là bảo quản viên kiêm luôn cả giao diện viên của Wikibooks tiếng Việt. Vì vậy, nếu có việc gì cần nhờ mình giúp đỡ, cứ để lại tin nhắn cho mình tại trang này, đừng ngần ngại, mình luôn thường trực tại đây và sẽ trả lời một cách nhanh nhất.

Đương nhiên, mình cũng là một biên tập viên tại đây. Trời ơi, mình đã có hơn 20.000 sửa đổi tại Wikibooks rồi! Có lẽ bạn đang thắc mắc là mình tập trung viết sách ở thể loại nào ư? Mình viết đủ thứ trên trời dưới biển hết. Nhưng hiện tại mình đang chú trọng phát triển loại sách hướng dẫn trò chơi điện tử. Việc viết sách cũng không khó lắm đâu, chẳng qua bạn chưa tiếp xúc nhiều với Wikibooks thôi. Nếu bạn muốn viết một cuốn sách mới, hãy cứ mạnh dạn tạo trang, không cần sợ mình khiển trách. Nếu có gì giúp đỡ, cứ nhờ mình, nhắn tin cho mình tại trang này.

Bạn có thể đọc qua một số cuốn sách do mình viết tại đây:

Tìm hiểu về mười hai con giáp
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ