Bước tới nội dung

Wikibooks:Bảo quản viên giao diện

Tủ sách mở Wikibooks

Bảo quản viên giao diện (interface-admin) là nhóm thành viên Wikibooks có thể sửa đổi tất cả các trang CSS, JavaScript, JSON[1] và các trang trong không gian tên MediaWiki. Đây là nhóm thành viên duy nhất của các dự án địa phương có quyền sửa đổi tất cả các trang CSS/JS.[2] Những trang này được hiển thị ở trình soạn thảo mã wiki và trình duyệt thông thường dưới dạng mã. Các mã này được dùng để thay đổi kiểu định dạng nội dung, thay đổi trạng thái của các trang hay thậm chí tạo ra các công cụ phức tạp nhằm hỗ trợ việc biên tập Wikibooks.

Giới thiệu

[sửa]

Bảo quản viên giao diện phải là những thành viên được cộng đồng tín nhiệm, có kiến thức cơ bản về CSS và JS, ý thức được yêu cầu về bảo mật các trang dự án Wikimedia, cũng như biết cách bảo mật tài khoản của mình (như chọn một mật khẩu mạnh và tránh các phần mềm độc hại). Wikimedia Foundation yêu cầu tất cả bảo quản viên giao diện phải bật xác thực hai yếu tố.[3]

Yêu cầu cấp quyền

[sửa]

Wikimedia Foundation yêu cầu các bảo quản viên giao diện phải bật xác thực hai yếu tố (2FA) vì lý do pháp lý và bảo mật.[4]

Truy cập vào các trang mã nguồn trong không gian tên MediaWiki và không gian thành viên của các thành viên khác.
Quyền Thành viên Bảo quản viên Bảo quản viên giao diện
Xem
Khởi tạo Không Không
Sửa đổi Không Không
Di chuyển Không Không
Xóa Không
Xem nhật trình xóa Không Không
Khôi phục Không Không

Danh sách bảo quản viên giao diện

[sửa]
Wikibooks tiếng Việt hiện có 1 bảo quản viên giao diện. Xem danh sách tự động các bảo quản viên giao diện hiện hành tại trang này.
Bảo quản viên giao diện đương nhiệm

Các bảo quản viên giao diện đương nhiệm được sắp xếp theo ngày nhậm chức

STT Tên thành viên Ngày nhậm chức Ngày mãn nhiệm
1 Mxn 21/08/2018 không thời hạn
2 Đức Anh 01/07/2021 24/05/2023


Bảo quản viên giao diện tiền nhiệm

Các bảo quản viên giao diện tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của nhiệm kỳ đầu tiên

STT Tên thành viên Nhiệm kỳ 1 Nhiệm kỳ 2
1 Thienhau2003 27/05/2020 - 27/11/2020 -
2 Alphama 01/07/2021 - 01/07/2022 -

Tham khảo

[sửa]
  1. Ví dụ bao gồm MediaWiki:Common.js hay MediaWiki:Vector.css, hoặc các trang tiện ích được liệt kê tại Đặc biệt:Tiện ích, cũng như các trang con của các thành viên khác
  2. Tất cả bảo quản viên đều có thể sửa đổi các trang khác trong không gian MediaWiki và tất cả các trang JSON. Thành viên đã đăng nhập có thể sửa đổi các trang js/css/json của họ mà Trợ giúp:Tạo kịch bản riêng đã dùng.
  3. Yêu cầu xác thực 2 yếu tố tại metawiki.
  4. Meta:Interface administrators: "For legal and security reasons, the Wikimedia Foundation has decided that Two factor authentication is required for this role on all projects".