Thành viên:Đức Anh/Lược sử Việt Nam

Tủ sách mở Wikibooks


Lược sử Việt Nam
Lịch sử như một tấm lụa dài bất tận. Chúng ta cũng như các bậc tiền bối, hậu bối chính là những người thợ dệt nên tấm lụa đó, từ tháng này qua năm khác. Chỉ khi dệt xong mỗi tấm mới biết tấm đó tốt hay xấu và có thể rút được kinh nghiệm. Đôi lúc xảy ra những biến cố lớn, như những người thợ bị ốm chỉ mong sao đến lúc có sức khỏe để dệt tiếp tấm sử Việt này, có lẽ lại dệt được tấm lụa đẹp hơn. Việc đan dệt tấm sử Việt này còn dài và chỉ trông mong vào các bậc hậu bối sau này. Nay đội ngũ biên tập biên soạn cuốn lược sử này nhằm đúc kết ngắn gọn quá trình lịch sử nước Việt đi từ những buổi đầu dựng nước cho đến thời đại ngày nay, dành cho các bạn đọc muốn tìm hiểu về lịch sử nước nhà.
0% hoàn tất
0% hoàn tất

Phần 1 - Nguồn gốc xa xưa

Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

0% hoàn tất

Phần 2 - Một nghìn năm Bắc thuộc

Nhà Triệu, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng

0% hoàn tất

Phần 3 - Buổi đầu độc lập

Nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê

0% hoàn tất

Phần 4 - Những triều đại hùng mạnh và thống nhất

Nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ, nhà Hậu Lê

0% hoàn tất

Phần 5 - Thời kỳ phân tranh

Cục diện Nam - Bắc triều, cục diện Đàng Trong - Đàng Ngoài, nhà Tây Sơn

0% hoàn tất

Phần 6 - Thời kỳ cận đại

Nhà Nguyễn nắm quyền, Thực dân Pháp xâm lược, Việt Minh giành chính quyền, triều đại phong kiến sụp đổ

0% hoàn tất

Phần 7 - Chiến tranh Việt Nam

Cuộc chiến chống Pháp, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh chống Trung Quốc, đánh Campuchia

0% hoàn tất

Phần 8 - Lịch sử Việt Nam hiện đại

Đất nước thống nhất, thời kỳ Bao cấp, công cuộc Đổi Mới

0% hoàn tất
Tổng kết lịch sử
0% hoàn tất
0% hoàn tất
Đội ngũ biên tập
Những người tham gia hoàn thiện cuốn sách này