Thành viên:Đức Anh/Lược sử Việt Nam/Tóm tắt lịch sử

Tủ sách mở Wikibooks

Nguồn gốc xa xưa[sửa]

Nhà nước đầu tiên[sửa]

Nhà nước Văn Lang[sửa]

Nhà nước Âu Lạc[sửa]

Nhà Triệu[sửa]

Một nghìn năm Bắc thuộc[sửa]

An Dương Vương là người cai trị nước Việt thời đó gọi là Âu Lạc, trước khi Triệu Đà đem quân sang đánh. Năm 179 TCN, Triệu Đà chiếm được Âu Lạc.

Độc lập và thống nhất[sửa]

Chia cắt đất nước[sửa]

Cận đại[sửa]

Hiện đại[sửa]