Bước tới nội dung

Sách Vật lý

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Sách vật lý)

Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào nghiên cứu tính chất, cách thức hoạt động của các hiện tượng tự nhiên như Nhiệt, Ánh sáng, Âm thanh, Điện, Điện từ, Lực, Chuyển động.


Xem thêm[sửa]

Biên soạn[sửa]

  • Quách trung thành . Eng. B.Sc.E.E. Uiversity Manitoba . Canada . Kỹ sư điện . Cử nhân . Đại học Manitoba . Canada