Sách hình học/Hình đa giác

Tủ sách mở Wikibooks

Hình đa giác là hình có nhiều cạnh .

Triangle.TrigArea.svg

Hình tam giác[sửa]

Thí dụ như

  • Tam giác thường, Tam giác vuông , Tam giác vuông cân , Tam giác cân , Tam giác đều


Hình tứ giác[sửa]

Thí dụ như

  • Hình vuông, Hình chữ nhựt , Hình bình hành , Hình thoi , Hình thang