Sách hình học/Hình đa giác/Hình tam giác cân

Tủ sách mở Wikibooks

Trong hình học, tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau


Tam giác có 2 cạnh và 2 góc bằng nhau .

  • 2 cạnh bằng nhau .
  • 2 góc bằng nhau .

Chu vi Diện tích Thể tích[sửa]


Chu vi

Diện tích
Thể tích