Sách hình học/Hình đa giác/Hình bình hành

Tủ sách mở Wikibooks

Chu vi, Diện tích , Thể tích[sửa]

Hình bình hành có các tính chất sau

Chu vi Tổng của các cạnh
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao

Tính chất[sửa]

Trong hình bình hành thì có:

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.