Sách hình học/Hình đa giác/Hình thang

Tủ sách mở Wikibooks

Chu vi, Diện tích , Thể tích[sửa]

Hình thang có các tính chất sau

Chu vi Tổng của các cạnh
Diện tích Chiều cao x trung bình cộng của hai cạnh đáy
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao

Tính chất[sửa]

Trong hình thang thì có:

  1. Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau
  2. Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180°
  3. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau