Sách công thức/Sách công thức Toán/Sách công thức đại số/Công thức toán hàm số/Công thức đồ thị hàm số

Tủ sách mở Wikibooks

Đồ Thị là một cách hiển thị Tọa độ của một điểm trên một mặt phẳng . Có hai loại đồ thị

Loại đồ thị[sửa]

Đồ Thị XY là một Đồ Thị tạo bởi hai đường thẳng vuông góc với nhau . Một ngang, gọi là trục hoành hay trục Ox , một thẳng đứng, gọi là trục tung hay trục Oy cắt nhau tại một điểm, gọi là điểm gốc có tọa độ (0,0)

Một điểm, A , trên Đồ Thị XY sẽ có một Tọa độ A(X,Y) với chiều dài X và độ cao Y . Thí dụ Tọa độ của một điểm A(4,8) có x = 4 và y = 8


Đồ Thị Vòng Tròn là một cách hiển thị Tọa độ của một điểm trên vòng tròn có Bán kín R ở Góc độ θ . Khi một đường thẳng có độ dài R cắt đường chân trời (đường thẳng ngang) tại một điểm và tạo thành một góc θ. Trên mặt phẳng Rθ, đường bán kín R cắt đường chân trời tại một điểm gốc (R,0) . Trên mặt phẳng Rθ, Một điểm chuyển động theo vòng tròn sẻ có một tọa độ A(R,θ) và được biểu hiện như sau A = R/_θ


Chuyển Đổi Hệ Tọa Độ[sửa]

Nếu có một điểm có tọa độ A(X,Y) tương đương với A(R,θ) trong Hệ số Thực thì giá trị của R và θ được tính từ giá trị của X và Y như sau

Dưới dạng Hàm số lượng giác giá trị của X và Y được tính từ giá trị của R và θ như sau

Đồ thị hàm số[sửa]

Bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x[sửa]

Với mọi giá trị của x sẻ có một giá trị hàm số của x tương đương . Thí dụ, với hàm số f(x)=x ta có thể thiết lập bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x như sau

x -2 -1 0 1 2
F(x)=x -2 -1 0 1 2

Hình hàm số[sửa]

Khi đặt các giá trị của x và của f(x) trên đồ thị XY ta có thể vẻ được hình đường thẳng có độ góc bằng 1 đi qua điểm gốc ở tọa độ (0,0)


Đồ thị Hàm số đường thẳng[sửa]

Đồ thị Hàm số đường thẳng qua 2 điểm bất kỳ (x_o,y_o)- (x,y)

Đồ thị Hàm số đường thẳng qua 2 điểm bất kỳ (0,0)- (x,y)

Đồ thị Hàm số đường cong[sửa]

Đồ thị Hàm số vòng tròn[sửa]

Đồ thị Hàm số vòng bầu dục[sửa]

Đồ thị Hàm số lũy thừa[sửa]

Đồ thị hàm số Log[sửa]

Đồ thị của ba hàm số logarit phổ biến nhất với cơ số 2, Bản mẫu:Mvar và 10

Đồ thị hàm số lượng giác[sửa]

Định nghỉa tương quan giửa các cạnh và góc trong tam giác vuông

Hàm số lượng giác cơ bản

Tam giác vuôngĐồ thị