Sách lượng giác/Tam giác vuông

Tủ sách mở Wikibooks

Tam giác vuông là một loại hình có 3 cạnh trong đó có 2 cạnh vuông góc với nhau cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông bằng

Tính chất[sửa]


3 điểm .
3 cạnh .
3 góc .
Tam giác có 2 cạnh vuông góc với nhau tạo ra một góc vuông 90o

Chu vi Diện tích Thể tích[sửa]


Chu vi

Diện tích
Thể tích

Tương quan các cạnh và góc[sửa]

Hàm số góc lượng giác Tỉ lệ cạnh Đồ thị
Côsin
Sin
Sec
Côsec
Tang
Côtang

Độ dài các cạnh[sửa]

Hàm số cạnh
Độ dài cạnh ngangĐộ dài cạnh dọc
Độ dóc
Độ nghiêng

Vector cạnh[sửa]

Vector đương thẳng ngangVector đương thẳng dọc
Vector đương thẳng nghiêng

Hàm số Đường thẳng nghiêng và Diện tích dưới hình[sửa]

Hàm số Đường thẳng nghiêng ở độ dóc Z

Hàm số Đường thẳng nghiêng ở độ góc nghiêng θ


Diện tíchHàm số đường thẳng ngang