Sách đại số/Hàm số/Toán hàm số/Đạo hàm

Tủ sách mở Wikibooks

Đạo Hàm là một phép toán giải tích dùng trong việc tìm tổng biến thiên của một hàm số toán f(x) trên các khoảng thời gian ∆x = x - xo càng nhỏ gần như không. Đạo Hàm được biết là phép toán tìm độ dóc của một hình có hàm số toán f(x)

Phép toán đạo hàm của hàm số có các dạng ký hiệu sau

Ký hiệu Chuẩn | . Ký hiệu Leibitz |

Với mọi hàm số f(x), đạo hàm của hàm số được tính theo công thức bên dưới