Phật giáo

Tủ sách mở Wikibooks

Phật giáo (chữ Hán: 佛教 - chữ Phạn: बुद्ध धर्म) hay Đạo Phật là một tôn giáo Ấn độ được hình thành vào khoảng thế kỉ thứ 4 đến thế kỉ thứ 6 trước công nguyên bởi thái tử người Ấn độ tênTất-đạt-đa Cồ-đàm . Tất-đạt-đa Cồ-đàm thường được gọi là Bụt hay Phật có nghỉa là người giác ngộ, người tỉnh thức, người đắc đạo có hiểu biết tận tường không sa ngã không vướng víu trong trầm luân dau khổ. Phật giáo là một tôn giáo có một hệ thống triết học bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học cũng như tư tưởng cùng tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan, giải thích hiện tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, bản chất sự vật và sự việc .