Cuốn sách về Phật giáo/Phật tổ

Tủ sách mở Wikibooks

Thân thế[sửa]

  • Hoàng tử Ấn độ

Sự nghiệp[sửa]

  • Sáng lập ra Phật giáo
  • Nuôi tằm , se chỉ , kéo sợi, tạo vải , đan áo, dệt lụa
  • Hớt tóc ngắn, cạo trọc, búi tóc,
  • Triết lý vạn vật con người , vũ trụ . Âm dương, ngũ hành, tứ tượng, bát quái . Bệnh và chửa bệnh . Lịch âm . Thiện ác . Đạo đức . Sức khỏe . Võ công . Khí công
  • Thuyết (Lý lẽ) Tánh(Tính chất) , Dịch (Biến hóa), Vận (Vận hành) của vạn vật