Bước tới nội dung

Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần

Tủ sách mở Wikibooks
Để biết thêm thông tin về phần truyện này, bạn có thể xem bài viết trên Wikipedia: Harry Potter and the Bảo Bối Tử Thần.

← Hoàng Tử Lai |

Chương truyện

[sửa]
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.
Chương 1: The Dark Lord Ascending
Chương 2: In Memoriam
Chương 3: The Dursleys Departing
Chương 4: The Seven Potters
Chương 5: Fallen Warrior
Chương 6: The Ghoul in Pyjamas
Chương 7: The Will of Albus Dumbledore
Chương 8: The Wedding
Chương 9: A Place to Hide
Chương 10: Kreacher's Tale
Chương 11: The Bribe
Chương 12: Magic is Might
Chương 13: The Muggle-Born Registration Commission
Chương 14: The Thief
Chương 15: The Goblin's Revenge
Chương 16: Godric's Hollow
Chương 17: Bathilda's Secret
Chương 18: The Life and Lies of Albus Dumbledore
Chương 19: The Silver Doe
Chương 20: Xenophilius Lovegood
Chương 21: The Tale of the Three Brothers
Chương 22: The Deathly Hallows
Chương 23: Malfoy Manor
Chương 24: The Wandmaker
Chương 25: Shell Cottage
Chương 26: Gringotts
Chương 27: The Final Hiding Place
Chương 28: The Missing Mirror
Chương 29: The Lost Diadem
Chương 30: The Sacking of Severus Snape
Chương 31: The Battle of Hogwarts
Chương 32: The Elder Wand
Chương 33: The Prince's Tale
Chương 34: The Forest Again
Chương 35: King's Cross
Chương 36: The Flaw in the Plan
Epilogue: Nineteen Years Later

Tổng quan

[sửa]

Once again we join Harry Potter as he enters what would be his seventh year at Hogwarts. The book is written from the point-of-view of the now 17-year-old Harry as he prepares to complete the mission set for him by Dumbledore at the end of the previous year. Arguably the darkest book in the series, this volume shows Lord Voldemort tightening his grip on the Wizarding world as he remolds it into his own pure-blood design.

While the series progressively covers seven years in Harry Potter's life, the first five volumes are largely self-contained stories. Unlike them, this book is written more as the second half to a two-part novel, and is tightly tied to the previous book, Harry Potter and the Half-Blood Prince.

Note: While this book is among the longer ones in the series, at 607 pages (Bloomsbury / Raincoast edition), it is also set in somewhat larger type. If it were the same size type as Harry Potter and the Philosopher's Stone, it would be 520 pages (approximately) to 223 for Harry Potter and the Philosopher's Stone.

Điểm nhấn

[sửa]

Phân tích mở rộng

[sửa]
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.