Bước tới nội dung

Muggles' Guide to Harry Potter/Introduction/Beginner

Tủ sách mở Wikibooks

Nội dung sẽ đọc[sửa]

Bạn có phải là người mới không? Mới đọc Harry Potter thì vẫn chưa khám phá hết cốt truyện của bộ truyện này. Có thể bạn đã đọc một hoặc hai cuốn, hay thậm chí là chưa đọc cuốn nào cả. Các nội dung dành cho bạn bao gồm tóm tắt cốt truyện, giới thiệu ngắn gọn các nhân vật chính, biết một số địa điểm diễn ra những sự kiện quan trọng trong bộ truyện.

Nội dung chưa đọc vội[sửa]

Có vẻ bạn vẫn chưa khám phá nhiều bộ truyện Harry Potter, do vậy phần lớn nhân vật và tất cả mục tóm tắt chương đều đòi hỏi bạn phải đọc hết bộ truyện mới được.

Cấp độ tiếp theo[sửa]

Bạn đã đọc gần xong bộ truyện Harry Potter rồi sao? Xin chúc mừng, bạn đã đạt đến cấp độ Phổ thông rồi đấy. Giờ đây bạn đã có thể đọc những phần trình bày chi tiết cốt truyện, vì bạn đã đọc gần hết bộ truyện rồi mà.