Muggles' Guide to Harry Potter/Introduction/Beginner

Tủ sách mở Wikibooks

Nội dung sẽ đọc[sửa]

Người mới bắt đầu đọc Harry Potter chưa thể khám phá được đầy đủ cốt truyện của bộ truyện này. Có thể họ đã đọc 1 cuốn, 2 cuốn hay thậm chí là chưa đọc cuốn nào cả. Các nội dung dành cho họ bao gồm tóm tắt cốt truyện, giới thiệu ngắn gọn các nhân vật chính, biết một số địa điểm diễn ra những sự kiện quan trọng trong bộ truyện.

Nội dung chưa đọc vội[sửa]

Có vẻ bạn vẫn chưa khám phá nhiều bộ truyện Harry Potter, do vậy phần lớn nhân vật và tất cả mục tóm tắt chương đều đòi hỏi bạn phải đọc hết bộ truyện mới được.

Cấp độ tiếp theo[sửa]

Bạn đã đọc gần xong bộ truyện Harry Potter rồi sao? Xin chúc mừng, bạn đã đạt đến cấp độ Intermediate rồi đấy. Giờ đây bạn đã có thể đọc những phần trình bày chi tiết cốt truyện, vì bạn đã đọc gần hết bộ truyện rồi mà.