Danh sách tiểu hành tinh/99501–99600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99501 2002 CT310 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99502 2002 CW311 11/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
99503 Leewonchul 2002 DB1 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 4,1 km MPC · JPL
99504 2002 DR12 22/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99505 2002 DZ15 16/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
99506 2002 DG17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
99507 2002 EL1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 970 m MPC · JPL
99508 2002 EQ8 09/03/2002 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
99509 2002 EL9 14/03/2002 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
99510 2002 EO12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
99511 2002 ES14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
99512 2002 EL20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99513 2002 EA26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99514 2002 EL26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
99515 2002 EE30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99516 2002 EM30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99517 2002 ER30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99518 2002 EV30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99519 2002 EP31 10/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99520 2002 ER32 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99521 2002 EB34 11/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
99522 2002 EF41 11/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99523 2002 EC66 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
99524 2002 EO70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99525 2002 EW70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99526 2002 EC73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99527 2002 EK74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99528 2002 ES78 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
99529 2002 EJ86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99530 2002 EN86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99531 2002 EM88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99532 2002 EV88 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99533 2002 EB89 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99534 2002 EK91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99535 2002 EM91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99536 2002 EK92 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99537 2002 EE97 11/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99538 2002 EK97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99539 2002 ES97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99540 2002 EA98 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99541 2002 EG98 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99542 2002 ED99 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99543 2002 EO99 02/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99544 2002 EE100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99545 2002 EM103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99546 2002 EB104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
99547 2002 EA106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
99548 2002 EV107 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
99549 2002 EE119 10/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
99550 2002 EJ128 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99551 2002 ED129 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99552 2002 EQ129 13/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
99553 2002 EV142 12/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
99554 2002 EV143 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99555 2002 ES145 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99556 2002 EY145 13/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99557 2002 EE146 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99558 2002 EW146 14/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
99559 2002 FL1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,3 km MPC · JPL
99560 2002 FD2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
99561 2002 FJ4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
99562 2002 FN5 16/03/2002 Farpoint G. Hug 1,6 km MPC · JPL
99563 2002 FL8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99564 2002 FT8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99565 2002 FF10 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99566 2002 FT11 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
99567 2002 FW12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99568 2002 FB13 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
99569 2002 FK13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99570 2002 FS14 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99571 2002 FJ16 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
99572 2002 FK16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
99573 2002 FC22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99574 2002 FQ22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99575 2002 FE25 19/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
99576 2002 FF26 19/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99577 2002 FE33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
99578 2002 FP33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99579 2002 FV33 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99580 2002 FM35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
99581 Egal 2002 FQ35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
99582 2002 FX37 31/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
99583 2002 GD3 07/04/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 3,8 km MPC · JPL
99584 2002 GR7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
99585 2002 GA8 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
99586 2002 GZ11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
99587 2002 GY15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99588 2002 GH17 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99589 2002 GH19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99590 2002 GG21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99591 2002 GH21 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99592 2002 GM21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99593 2002 GY21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99594 2002 GH23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99595 2002 GW23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99596 2002 GG24 14/04/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,6 km MPC · JPL
99597 2002 GD26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99598 2002 GG37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99599 2002 GX41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
99600 2002 GM42 04/04/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL