Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/100501–100600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100501 1996 XA19 08/12/1996 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
100502 1996 XZ22 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100503 1996 XD25 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100504 1997 AU8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100505 1997 AA9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
100506 1997 AG9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100507 1997 AG12 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100508 1997 AY14 13/01/1997 Kleť Kleť Obs. 7,8 km MPC · JPL
100509 1997 AH15 11/01/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
100510 1997 AO18 15/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,4 km MPC · JPL
100511 1997 AY18 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100512 1997 AN20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100513 1997 AL21 10/01/1997 Uenohara N. Kawasato 1,7 km MPC · JPL
100514 1997 AB24 15/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 1,1 km MPC · JPL
100515 1997 AM24 15/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 5,1 km MPC · JPL
100516 1997 BA 16/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
100517 1997 BD 16/01/1997 Kleť Kleť Obs. 5,1 km MPC · JPL
100518 1997 BL 16/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
100519 Bombig 1997 BE2 28/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
100520 1997 BU2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
100521 1997 BX5 26/01/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 6,1 km MPC · JPL
100522 1997 CA 01/02/1997 Ondřejov L. Kotková 6,3 km MPC · JPL
100523 1997 CT2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100524 1997 CV5 06/02/1997 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
100525 1997 CX8 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
100526 1997 CK9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100527 1997 CB10 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100528 1997 CZ10 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100529 1997 CA11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100530 1997 CE12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100531 1997 CP12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100532 1997 CB17 06/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
100533 1997 CH17 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100534 1997 CM22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100535 1997 CR22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100536 1997 CD28 06/02/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
100537 1997 EL4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100538 1997 ET10 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100539 1997 EN13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100540 1997 EK20 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100541 1997 EG25 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100542 1997 ES25 09/03/1997 Oohira T. Urata 2,6 km MPC · JPL
100543 1997 ES26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100544 1997 ET28 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100545 1997 ED30 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100546 1997 EU32 13/03/1997 Bédoin P. Antonini 2,0 km MPC · JPL
100547 1997 EQ35 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
100548 1997 EA36 04/03/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100549 1997 EK38 05/03/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
100550 1997 EM41 10/03/1997 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100551 1997 EM42 10/03/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100552 1997 FK2 31/03/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
100553 Dariofo 1997 GD 02/04/1997 Pianoro V. Goretti 1,4 km MPC · JPL
100554 1997 GJ 04/04/1997 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
100555 1997 GY1 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100556 1997 GS2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100557 1997 GW3 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 1,8 km MPC · JPL
100558 1997 GE9 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
100559 1997 GO9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100560 1997 GA12 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100561 1997 GN18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100562 1997 GW19 05/04/1997 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100563 1997 GW26 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100564 1997 GU27 09/04/1997 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
100565 1997 GC29 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100566 1997 GF33 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100567 1997 GM36 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100568 1997 GV37 05/04/1997 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
100569 1997 HR 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100570 1997 HU1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100571 1997 HH2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100572 1997 HJ2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100573 1997 HR2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100574 1997 HS2 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100575 1997 HD3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
100576 1997 HJ10 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100577 1997 HM10 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100578 1997 HY10 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
100579 1997 HS11 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100580 1997 HM16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100581 1997 HA17 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100582 1997 HC17 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100583 1997 JY9 10/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
100584 1997 JJ14 01/05/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100585 1997 LN9 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100586 1997 LP15 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100587 1997 MH 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100588 1997 MV3 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100589 1997 MV8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100590 1997 NP1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100591 1997 NW2 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100592 1997 NN5 05/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
100593 1997 OH1 28/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100594 1997 OH2 30/07/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
100595 1997 PA2 04/08/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,5 km MPC · JPL
100596 Perrett 1997 PN2 09/08/1997 NRC-DAO D. D. Balam 3,9 km MPC · JPL
100597 1997 PY4 11/08/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
100598 1997 QO1 31/08/1997 Cloudcroft W. Offutt 1,9 km MPC · JPL
100599 1997 QV4 31/08/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
100600 1997 RX1 04/09/1997 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL