Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/98501–98600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98501 2000 VS12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98502 2000 VD15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98503 2000 VK15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98504 2000 VY15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98505 2000 VC16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98506 2000 VR16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98507 2000 VK18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98508 2000 VV19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98509 2000 VK20 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98510 2000 VR22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98511 2000 VM23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98512 2000 VR24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98513 2000 VA25 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98514 2000 VA26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98515 2000 VB26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98516 2000 VW26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98517 2000 VQ27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98518 2000 VX27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98519 2000 VJ28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98520 2000 VC29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98521 2000 VP29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98522 2000 VZ29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98523 2000 VO30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98524 2000 VT30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98525 2000 VF31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98526 2000 VG31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98527 2000 VN32 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98528 2000 VU32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98529 2000 VY33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98530 2000 VR34 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
98531 2000 VK38 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
98532 2000 VM42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98533 2000 VQ42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98534 2000 VC46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98535 2000 VM46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98536 2000 VN46 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98537 2000 VC47 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98538 2000 VQ48 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98539 2000 VS48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98540 2000 VW48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98541 2000 VO49 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98542 2000 VA51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98543 2000 VQ51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98544 2000 VB55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98545 2000 VE55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98546 2000 VO55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98547 2000 VE56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98548 2000 VR56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98549 2000 VY56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98550 2000 VR60 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98551 2000 WK1 18/11/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
98552 2000 WL5 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98553 2000 WO6 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
98554 2000 WP6 18/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98555 2000 WD7 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
98556 2000 WQ7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98557 2000 WT7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98558 2000 WB10 22/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
98559 2000 WB11 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
98560 2000 WH11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 2,2 km MPC · JPL
98561 2000 WA14 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98562 2000 WJ14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98563 2000 WX16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98564 2000 WW17 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
98565 2000 WX17 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98566 2000 WC19 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98567 2000 WG19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
98568 2000 WZ19 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
98569 2000 WY20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
98570 2000 WR23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98571 2000 WC25 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
98572 2000 WJ30 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98573 2000 WQ31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98574 2000 WJ32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98575 2000 WQ35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98576 2000 WA38 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98577 2000 WF39 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98578 2000 WH39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98579 2000 WN40 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98580 2000 WV40 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98581 2000 WH41 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
98582 2000 WX41 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98583 2000 WX43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98584 2000 WF44 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
98585 2000 WH44 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98586 2000 WX44 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
98587 2000 WD50 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98588 2000 WK50 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98589 2000 WM54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98590 2000 WW54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98591 2000 WB55 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98592 2000 WG55 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98593 2000 WM55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98594 2000 WA56 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98595 2000 WO57 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98596 2000 WN58 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98597 2000 WD59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98598 2000 WW59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98599 2000 WU60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98600 2000 WZ65 28/11/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL