Danh sách tiểu hành tinh/99201–99300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99201 Sattler 2001 HY16 25/04/2001 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
99202 2001 HR18 24/04/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
99203 2001 HA20 26/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99204 2001 HE20 26/04/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
99205 2001 HL22 25/04/2001 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 3,8 km MPC · JPL
99206 2001 HH25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
99207 2001 HR27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99208 2001 HX27 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
99209 2001 HZ28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99210 2001 HK32 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99211 2001 HD37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99212 2001 HD38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
99213 2001 HL38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
99214 2001 HF41 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99215 2001 HU45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99216 2001 HG48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99217 2001 HJ48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99218 2001 HV50 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99219 2001 HY53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
99220 2001 HE54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
99221 2001 HP55 24/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99222 2001 HQ55 24/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99223 2001 HJ57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
99224 2001 HC58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
99225 2001 HX59 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99226 2001 HO60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
99227 2001 HR60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
99228 2001 HJ62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
99229 2001 HK63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
99230 2001 KL 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99231 2001 KC1 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99232 2001 KP4 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
99233 2001 KJ7 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
99234 2001 KU13 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99235 2001 KU29 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99236 2001 KV31 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99237 2001 KD33 24/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
99238 2001 KQ35 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
99239 2001 KX36 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99240 2001 KH37 21/05/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
99241 2001 KV51 16/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
99242 2001 KG52 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
99243 2001 KH54 22/05/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
99244 2001 KV54 28/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99245 2001 KG61 17/05/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
99246 2001 KY62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99247 2001 KV65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
99248 2001 KY66 29/05/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
99249 2001 KW70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
99250 2001 LH 10/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
99251 2001 LM 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
99252 2001 LJ1 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99253 2001 LA2 13/06/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99254 2001 LG11 15/06/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
99255 2001 LP11 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99256 2001 LQ12 15/06/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
99257 2001 LT12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99258 2001 MF5 21/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 5,8 km MPC · JPL
99259 2001 MO17 26/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
99260 2001 MC28 23/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99261 2001 NB7 15/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
99262 Bleustein 2001 OQ12 20/07/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 5,0 km MPC · JPL
99263 2001 OZ31 23/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99264 2001 OP42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99265 2001 OQ62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
99266 2001 OQ69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
99267 2001 OJ84 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
99268 2001 OD94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
99269 2001 OU97 25/07/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
99270 2001 OG98 25/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99271 2001 PJ2 03/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
99272 2001 PW24 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
99273 2001 PD28 14/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
99274 2001 PM41 11/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
99275 2001 PH57 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
99276 2001 QC20 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
99277 2001 QU58 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99278 2001 QA68 16/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
99279 2001 QF70 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
99280 2001 QA83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99281 2001 QR99 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99282 2001 QS116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99283 2001 QD120 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99284 2001 QX131 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99285 2001 QT138 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99286 2001 QO139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99287 2001 QN165 24/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
99288 2001 QA203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
99289 2001 QV205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
99290 2001 QU206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99291 2001 QO220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
99292 2001 QS226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
99293 2001 QX256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99294 2001 QR258 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
99295 2001 QP274 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99296 2001 QK287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99297 2001 RU14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99298 2001 RV46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99299 2001 RR48 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99300 2001 RV52 12/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL