Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/100201–100300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100201 1994 FD 19/03/1994 Siding Spring R. H. McNaught 890 m MPC · JPL
100202 1994 GB 02/04/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
100203 1994 GF3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100204 1994 GT3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
100205 1994 GB7 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100206 1994 HW 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
100207 1994 HB1 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100208 1994 JD2 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100209 1994 JG5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100210 1994 LD1 15/06/1994 Siding Spring G. J. Garradd 2,9 km MPC · JPL
100211 1994 PF1 07/08/1994 Siding Spring G. J. Garradd 1,6 km MPC · JPL
100212 1994 PV3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
100213 1994 PD4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
100214 1994 PJ4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
100215 1994 PV5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
100216 1994 PQ6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 950 m MPC · JPL
100217 1994 PL7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
100218 1994 PV7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100219 1994 PG8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 910 m MPC · JPL
100220 1994 PT10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100221 1994 PP12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100222 1994 PU12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100223 1994 PZ12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100224 1994 PO13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100225 1994 PS13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
100226 1994 PJ16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
100227 1994 PR16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100228 1994 PH17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100229 Jeanbailly 1994 PB18 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
100230 1994 PN18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
100231 Monceau 1994 PB20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
100232 1994 PU23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
100233 1994 PL24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
100234 1994 PS24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
100235 1994 PX24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100236 1994 PS27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100237 1994 PG31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100238 1994 PY31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100239 1994 PE32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
100240 1994 PV33 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
100241 1994 PK35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100242 1994 PS35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100243 1994 PO37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100244 1994 QB 16/08/1994 Siding Spring G. J. Garradd 6,4 km MPC · JPL
100245 1994 RT2 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100246 1994 RD3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100247 1994 RA7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100248 1994 RB13 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100249 1994 RW13 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
100250 1994 RN15 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
100251 1994 RC17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
100252 1994 RY25 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
100253 1994 SB2 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100254 1994 SG4 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100255 1994 SJ5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100256 1994 SU5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100257 1994 SF9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100258 1994 SW10 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100259 1994 TX4 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100260 1994 TF5 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
100261 1994 TR6 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
100262 1994 TV10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100263 1994 TL11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100264 1994 TS11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100265 1994 TH14 12/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
100266 Sadamisaki 1994 TV14 14/10/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 4,1 km MPC · JPL
100267 JAXA 1994 TK15 14/10/1994 Kiso I. Satō, M. Abe, H. Araki 2,2 km MPC · JPL
100268 Rosenthal 1994 TL16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
100269 1994 UM6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
100270 1994 VQ 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
100271 1994 VP1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
100272 1994 VX6 01/11/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,1 km MPC · JPL
100273 1994 WO1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
100274 1994 WU5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100275 1994 WW12 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100276 1994 XV 06/12/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
100277 1994 XB5 02/12/1994 Ondřejov P. Pravec 3,6 km MPC · JPL
100278 1994 YN 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
100279 1994 YL4 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100280 1995 BQ1 26/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
100281 1995 BX7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100282 1995 BZ7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100283 1995 BU8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
100284 1995 BC14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100285 1995 CG3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
100286 1995 CY4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
100287 1995 CK5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100288 1995 CZ5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100289 1995 CD6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100290 1995 CL6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100291 1995 CM8 03/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100292 Harmandir 1995 DP2 28/02/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
100293 1995 DY7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100294 1995 DM9 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100295 1995 EC5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100296 1995 FB 21/03/1995 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,4 km MPC · JPL
100297 1995 FU2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
100298 1995 FY6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100299 1995 FR7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
100300 1995 FS7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL