Danh sách tiểu hành tinh/99301–99400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99301 2001 RX91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
99302 2001 RU92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
99303 2001 SJ2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
99304 2001 SF53 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99305 2001 SL55 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99306 2001 SC101 20/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
99307 2001 SB182 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99308 2001 SD233 19/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
99309 2001 SH264 25/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
99310 2001 SB282 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
99311 2001 SQ282 21/09/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
99312 2001 SK290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99313 2001 TO25 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99314 2001 TM29 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99315 2001 TF46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99316 2001 TH63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99317 2001 TN74 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99318 2001 TW84 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99319 2001 TX92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99320 2001 TF103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
99321 2001 TT113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99322 2001 TW136 14/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
99323 2001 TE205 11/10/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
99324 2001 UJ2 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99325 2001 UF14 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99326 2001 UA26 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99327 2001 UP32 16/10/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
99328 2001 UY123 22/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
99329 2001 VH13 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99330 2001 VT15 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99331 2001 VF41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99332 2001 VZ66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99333 2001 VJ81 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
99334 2001 VC92 15/11/2001 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
99335 2001 VB106 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99336 2001 VD111 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99337 2001 XR21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99338 2001 XB24 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99339 2001 XY26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99340 2001 XY27 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99341 2001 XP30 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99342 2001 XZ72 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99343 2001 XO83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99344 2001 XG94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99345 2001 XX100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99346 2001 XN101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99347 2001 XO104 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99348 2001 XP104 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99349 2001 XT107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99350 2001 XO108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99351 2001 XV119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99352 2001 XW119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99353 2001 XT133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99354 2001 XZ145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99355 2001 XU157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99356 2001 XG165 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99357 2001 XZ178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99358 2001 XC179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99359 2001 XU179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99360 2001 XY182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99361 2001 XO194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99362 2001 XN197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99363 2001 XJ198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99364 2001 XG211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99365 2001 XY212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99366 2001 XD214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99367 2001 XG216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
99368 2001 XE221 15/12/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
99369 2001 XN228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99370 2001 XJ247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99371 2001 XX251 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99372 2001 XW252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99373 2001 YU 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,0 km MPC · JPL
99374 2001 YH11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99375 2001 YV48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99376 2001 YR60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99377 2001 YN73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99378 2001 YY80 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99379 2001 YQ82 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99380 2001 YB87 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99381 2001 YO94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
99382 2001 YR96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
99383 2001 YV109 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99384 2001 YP113 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99385 2001 YD125 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99386 2001 YW148 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99387 2001 YS152 19/12/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
99388 2002 AL 04/01/2002 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,2 km MPC · JPL
99389 2002 AN 05/01/2002 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 2,2 km MPC · JPL
99390 2002 AP1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
99391 2002 AK4 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99392 2002 AW4 09/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
99393 2002 AS11 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99394 2002 AL16 04/01/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
99395 2002 AB19 08/01/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
99396 2002 AE23 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
99397 2002 AF24 07/01/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
99398 2002 AP29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99399 2002 AJ31 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99400 2002 AV34 11/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL