Danh sách tiểu hành tinh/97501–97600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97501 2000 CE92 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97502 2000 CL93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97503 2000 CH94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97504 2000 CO97 13/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 7,1 km MPC · JPL
97505 2000 CY99 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
97506 2000 CJ100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
97507 2000 CV103 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
97508 Bolden 2000 CU110 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 5,7 km MPC · JPL
97509 2000 CC112 07/02/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
97510 2000 CN112 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
97511 2000 CH118 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97512 Jemison 2000 CV118 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
97513 2000 CD137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
97514 2000 DL1 25/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
97515 2000 DW3 26/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97516 2000 DX3 27/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97517 2000 DV5 26/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97518 2000 DR6 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97519 2000 DM16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
97520 2000 DA18 25/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 5,3 km MPC · JPL
97521 2000 DF18 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97522 2000 DV19 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97523 2000 DW22 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97524 2000 DX22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97525 2000 DP24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97526 2000 DA25 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97527 2000 DL25 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97528 2000 DW25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97529 2000 DL26 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97530 2000 DB28 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97531 2000 DD28 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97532 2000 DS28 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97533 2000 DW29 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97534 2000 DX32 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97535 2000 DY32 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97536 2000 DK34 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97537 2000 DC35 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97538 2000 DM35 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97539 2000 DF39 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97540 2000 DN41 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97541 2000 DV42 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
97542 2000 DD43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97543 2000 DE47 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97544 2000 DG47 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97545 2000 DL48 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97546 2000 DE52 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
97547 2000 DL55 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97548 2000 DW55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97549 2000 DM58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97550 2000 DT59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97551 2000 DO60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97552 2000 DQ63 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
97553 2000 DC64 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97554 2000 DB65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97555 2000 DT68 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97556 2000 DK69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97557 2000 DZ71 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97558 2000 DB73 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97559 2000 DW75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97560 2000 DS76 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97561 2000 DQ77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97562 2000 DM78 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97563 2000 DS82 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97564 2000 DM88 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97565 2000 DN91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
97566 2000 DG93 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97567 2000 DH93 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
97568 2000 DZ94 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97569 2000 DJ102 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97570 2000 DM103 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97571 2000 DS103 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97572 2000 DU103 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
97573 2000 DC108 28/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97574 2000 DA109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97575 2000 DN109 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97576 2000 DK110 25/02/2000 Uccle T. Pauwels 7,3 km MPC · JPL
97577 2000 DQ111 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97578 2000 DP116 27/02/2000 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
97579 2000 EX7 04/03/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,9 km MPC · JPL
97580 2000 EP8 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97581 2000 EL12 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97582 Hijikawa 2000 EP15 06/03/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 6,6 km MPC · JPL
97583 2000 EL16 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97584 2000 ET24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
97585 2000 EW25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
97586 2000 EQ26 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97587 2000 EN29 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97588 2000 EL33 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97589 2000 EM33 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97590 2000 EQ33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97591 2000 EP34 05/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97592 2000 ER34 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97593 2000 EA36 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97594 2000 ET37 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97595 2000 EX37 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97596 2000 EM43 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97597 2000 EV50 11/03/2000 Boca Raton B. A. Segal 4,5 km MPC · JPL
97598 2000 EZ51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
97599 2000 EH57 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
97600 2000 EY65 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL