Danh sách tiểu hành tinh/97701–97800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97701 2000 GR66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97702 2000 GG67 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97703 2000 GS69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97704 2000 GB76 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97705 2000 GM77 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97706 2000 GQ81 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97707 2000 GP83 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97708 2000 GZ84 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97709 2000 GE85 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97710 2000 GU85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97711 2000 GD86 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
97712 2000 GD87 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
97713 2000 GS88 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
97714 2000 GU90 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
97715 2000 GN92 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97716 2000 GC100 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97717 2000 GX102 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97718 2000 GU107 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97719 2000 GW113 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
97720 2000 GF115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97721 2000 GU115 08/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97722 2000 GE128 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
97723 2000 GD137 12/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97724 2000 GN138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
97725 2000 GB147 02/04/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 650 m MPC · JPL
97726 2000 GE161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
97727 2000 GG163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
97728 2000 GV165 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97729 2000 GF166 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97730 2000 GA169 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97731 2000 GO169 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
97732 2000 GL171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
97733 2000 GA174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
97734 2000 HB5 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97735 2000 HD12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97736 2000 HT21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97737 2000 HX27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97738 2000 HK28 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97739 2000 HP28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97740 2000 HM30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97741 2000 HP33 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97742 2000 HF34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
97743 2000 HQ42 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97744 2000 HL43 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97745 2000 HO43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
97746 2000 HQ52 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97747 2000 HC74 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
97748 2000 HF79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
97749 2000 HS83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
97750 2000 HX83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
97751 2000 HF84 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
97752 2000 HH86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
97753 2000 HY94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
97754 2000 HJ96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
97755 2000 HN99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
97756 2000 JY 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97757 2000 JC3 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97758 2000 JY5 02/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97759 2000 JJ10 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97760 2000 JT12 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97761 2000 JE15 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97762 2000 JP20 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
97763 2000 JO21 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97764 2000 JO22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97765 2000 JN27 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97766 2000 JB30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97767 2000 JB46 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97768 2000 JP69 02/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
97769 2000 JS70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
97770 2000 JJ72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
97771 2000 JX72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
97772 2000 JZ79 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
97773 2000 JY80 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
97774 2000 KK1 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97775 2000 KN2 26/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
97776 2000 KY10 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97777 2000 KG16 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97778 2000 KG41 31/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
97779 2000 KA67 30/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97780 2000 KW67 30/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97781 2000 KE73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
97782 2000 KJ73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97783 2000 KL76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97784 2000 KK81 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97785 2000 NZ1 05/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
97786 Oauam 2000 NU2 05/07/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
97787 2000 NH5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97788 2000 NP5 08/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97789 2000 NY8 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97790 2000 NB9 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97791 2000 ND9 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97792 2000 NG10 10/07/2000 Farpoint G. Hug 2,0 km MPC · JPL
97793 2000 NJ13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
97794 2000 NG14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
97795 2000 NA15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
97796 2000 NT15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
97797 2000 NG17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
97798 2000 NL21 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97799 2000 NE23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
97800 2000 NO23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL